spekter.no>Ord og uttrykk>Aktuariell avkorting

Et prinsipp for kostnadsnøytral pensjonsberegning ved fleksibel pensjonsalder. Det vil si at man får utbetalt pensjon relativt til den pensjonsbeholdning man har spart opp. Går man av med pensjon ved 62 år og forventet levealder er 82 år får man grovt beregnet 5 % av oppspart pensjonsbeholdning i årlig utbetaling. Går man av ved 67 år får man grovt beregnet 6,7 % av pensjonsbeholdningen i årlig utbetaling (33 % høyere enn ved 62 år). I tillegg er pensjonsbeholdningen økt ved at man har arbeidet 5 år lenger.