spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Spekters valgkomité

Medlemmene i valgkomiteen kan kontaktes dersom enkeltmedlemmer ønsker å fremme forslag til kandidater til styret.

Valgkomitéen:

  • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter AS (valgkomiteens leder)
  • Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF (nestleder)
  • Ellinor Svela, administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Stavanger
  • John Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd
  • Tom Remlov, teatersjef ved Riksteatret

Varamedlemmer:

1. Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst Medisinsk Laboratorium 

2. Agnete Haaland, teatersjef, Den Nationale Scene 

3. Nils Kvernmo, administrerende direktør, St. Olavs Hospital 

4. Jannecke Ebbesen, direktør konsern og fellestjenester, Norges Bank