spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Spekters valgkomité

Medlemmene i valgkomiteen kan kontaktes dersom enkeltmedlemmer ønsker å fremme forslag til kandidater til styret.

Valgkomitéen:

  • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter AS (valgkomiteens leder)
  • Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF (nestleder)
  • Ellinor Svela, administrerende direktør, Studentsamskipnaden i Stavanger
  • John Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd
  • Tom Remlov, teatersjef ved Riksteatret

Varamedlemmer:

1. Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst Medisinsk Laboratorium 

2. Agnete Haaland, teatersjef, Den Nationale Scene 

3. Nils Kvernmo, administrerende direktør, St. Olavs Hospital