spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Spekters Sektorråd Helse

Spekters sektorråd Helse oppnevnes av Spekters styre, og er et rådgivende organ for Spekters styre og administrasjon i alle saker av sektorpolitisk karakter. Sektorrådet legger til rette for påvirkning i forhold til myndighetene og rammebetingelsene innen helsesektoren.

Medlemmer av Spekters Sektorråd Helse:

 • Stein Kinserdal, administrerende direktør, Sykehuset i Vestfold HF  (sektorrådets leder)
 • Cathrine Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
 • Nils Kvernmo, administrerende direktør, St. Olav hospital HF
 • Paul Martin Strand, administrerende direktør, Nordlandssykehuset HF
 • Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Stavanger HF       
 • Eirik Jørgensen, fungerende administrerende direktør, Unilabs    
 • Håvard Selby Ebbestad,  administrerende direktør, Fürst Medisinsk laboratorium
 • Svein Kostveit, administrerende direktør, Rehabiliteringssenteret AiR AS
 • Per Helge Fagermoen, administrerende direktør, Volvat medisinske senter
 • Grethe Aasved, administrerende direktør, Aleris Helse AS
 • Jan Terje Teige, administrerende direktør, Medi3
 • Frode Jahren, administrerende direktør, LHL
 • Ros- Marie Grusén, administrerende direktør, Norsk Medisinaldepot
 • Yngvar Tov Herbjørnssønn, konsernsjef, Norlandia Care Group
 • Tone Ikdahl, Administrerende direktør, Lovisenberg diakonale sykehus