spekter.no>Om Spekter>Medlemskontingent

Medlemskontingent og kontingent til konfliktfondet beregnes av lønnskostnader foregående år. 

Medlemskontingent og kontingent til konfliktfondet vedtas hvert år av generalforsamlingen, som er foreningens øverste organ.

Kontingenten forfaller til betaling 31. mars. 

For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av et vårhalvår, dvs i tidsrommet 1. januar tom 30. juni betales halvert beløp for medlemskontingent og kontingent til konfliktfond.

For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av høsthalvåret, dvs i tidsrommet mvf 1. juli tom 31. desember betales det ikke medlemskontingent.


Satser for 2017:

Medlemskontingenten er på 1,6 ‰ av de første kr 444.000.000 i lønnskostnader og 0,9 ‰ av de overstigende. Minstekontingenten er på kr 30.000.

Kontingenten til konfliktfondet er 0,1 ‰ av virksomhetens lønnskostnader. Virksomheter som i ti år har innbetalt kontingent til konfliktfondet fritas for kontingent.

Medlemskontingent for avgrenset medlemskap:

For medlemmer som har et avgrenset medlemskap i henhold til vedtektenes § 2-1, 3. ledd, gjelder følgende kontingentstruktur:

  • Medlemmet omfattes av forutsetningen som ligger i minstekontingenten
  • Dersom virksomheten skal betale mer enn minstekontingent skal kontingenten være
    50 % av fullt medlemskap.
  • Dersom virksomheten ønsker å bli omfattet av Spekters rådgivingstilbud, konferanse og kursaktiviteter innenfor arbeidslivsområdet skal det betales full kontingent.