spekter.no>Kurs og konferanser>Spekterkonferansen 2019

- Vi i Norge er i verdenstoppen i gode forutsetninger. Likevel har vi fortsatt «noe å gå på» for å møte utfordringer i samfunns- og arbeidsliv, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten. Tirsdag 26. mars inviterer hun til Spekterkonferansen 2019. På agendaen står trender som treffer oss, og potensialet vi i Norge har for å ruste oss enda bedre for fremtiden.

Allerede har flere hundre ledere i Spekters medlemsvirksomheter, samarbeidspartnere, politikere og opinionsledere meldt seg på Spekterkonferansen, men det er plass til flere.

Erna og Jonas kommer

På scenen kommer både statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

- En problemstillingene vi skal belyse, er om politikerne har lagt godt nok til rette for at næringslivet kan skape de 20 000 nye arbeidsplassene Norge trenger hvert år fremover. Har norske virksomheter rammebetingelsene som skal til for å bidra med økonomisk verdiskaping som gjør oss mindre oljeavhengig, eller er det noe å gå på, spør Bratten.

På konferansen håper hun å få svar på om Erna Solberg og Jonas Gahr Støre egentlig er så uenige om veivalg i den økonomiske politikken fremover. Har politikken «noe gå på» for å finne samlingspunkter og brede kompromisser?

- Det er grunn til å spørre om det nå tas for mye hensyn til små partier og særinteresser, og om det politiske ordskiftet bærer for lite preg av de lange linjene og de store sakene. Vi undres over om det ikke er «noe å gå på» for å få tatt de store og viktige beslutningene, sier Bratten.

Konferansen ledes også denne gang av Terje Svabø. Tidligere VG-kommentator, Frithjof Jacobsen, vil komme med sine betraktninger rundt den politiske situasjonen.


Jakter på lønnsomme og bærekraftige løsninger

Spekter har lenge påpekt behovet for å finne lønnsomme og bærekraftige løsninger rundt hvordan stadig økende etterspørsel etter offentlige velferdstjenester skal finansieres.

- Det er for eksempel grunn til å undre seg over hvorfor det fremstår helt greit å skyte ned de som investerer privat kapital og tar risiko for å skape verdier og arbeidsplasser, sier Bratten.

Hun etterlyser også tydeligere prioriteringer av offentlige midler til formål som er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

- Det hjelper ikke å bygge veien, idrettshallen eller jernbanetunnelen på den mest optimale måte, hvis de ikke burde vært bygget i det hele tatt. På Spekterkonferansen har vi utfordret ulike innledere til å peke på om vi har «noe å gå på» når det gjelder å prioritere det som virkelig er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fortsetter Bratten.

På talerlisten står blant andre også Erik Solheim, som tidligere ledet FNs miljøprogram, Camilla Tepfers, partner og gründer i inFuture, Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities og tidligere statssekretær (H) og Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for Økonomistyring.


Har vi «noe å gå på» for å få flere i arbeid?

- Jeg ser også frem til å høre Camilla Stoltenberg presentere sine funn om forskjellene mellom gutter og jenters skoleprestasjoner. Altfor mange gutter faller utenfor skole og arbeidsliv, og både myndigheter og arbeidslivet bør interessere seg for hva som kan gjøres med det, sier Bratten.

Camilla Stoltenberg er direktør for Folkehelseinstituttet og leder ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Utvalget la nylig frem sin rapport, og på Spekterkonferansen presenterer Stoltenberg funnene.

Det er bred enighet om at Norge skal ha en fremtidsrettet og bærekraftig utdanningspolitikk som bidrar til å dekke arbeidslivets kompetansebehov og kvalifisere folk til å jobbe. Hva er de klokeste grepene? Er det også på dette området slik at det er arbeidslivet og næringslivet som skal måtte ta mer ansvar?

- I dag mottar én av fem i arbeidsfør alder en helserelatert trygdeytelse, og slik kan det ikke fortsette. Det store spørsmålet er om vi har «noe å gå på» for å flere folk i arbeid, og hvordan vi skal gjøre det, sier Bratten. – Og hvordan skal arbeidslivet bli fremover når det er så stor overvekt av kvinner i høyere utdanning? Vil det fremdeles være menn som er toppsjefer?

Spekterkonferansen 2019 er «noe å gå på» hvis du er interessert i disse og mange andre spørsmål!

Tid: 26. mars 2019 kl 12:00 - 17:30
StedDet Norske Teatret, Oslo


Du får møte:

Erna Solberg (H) - Jonas Gahr Støre (Ap) - Erik Solheim, blant annet tidligere leder av FNs miljøprogram - Frithjof Jacobsen, journalist og forfatter - Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet og leder av ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner - Camilla Tepfers, partner og gründer i inFuture - Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities og tidligere statssekretær (H) - Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for Økonomistyring og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter. Konferansen ledes av Terje Svabø 

Du ikke meldt deg på enda, kan du gjøre det her: Påmeldingskjema

Påmeldinger registreres løpende, og er endelig først når endelig bekreftelse fra Spekter er mottatt.

Generalforsamlingen for Spekters medlemmer avholdes i forkant av Spekterkonferansen. Separat invitasjon til denne blir sendt medlemsvirksomhetene. 

Les artikler og se opptak fra Spekterkonferansen 2018 her