spekter.no>Kurs og konferanser>Møt ledere fra PST, Kripos og ØKOKRIM

NSR har invirtert ledere fra sentrale politiorganisasjoner til frokostseminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

Tid: 12. februar 2018, kl 9:00 - 12:00. Registrering fra kl 08:30
Sted: Næringslivets hus, Middelthins grate 27, Oslo. 

Du møter: 

Assisterende sjef Roger Berg og seksjonsleder Hanne Blomberg i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), assisterende sjef for Kripos, Vigleik Antun og Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Les mer og meld deg på