spekter.no>Kurs og konferanser>Kunsten, demokratiet og fremtiden

Hvilken rolle kan kunsten spille i akselerasjonens og polariseringens tidsalder?

Dato: 18. oktober 2018 kl 12:30 - 16:00. Lunsj og registrering fra kl 12:00
Sted: Det Norske Teatret, Bikuben, Kristian IVs g. 8, Oslo

Samtiden preges av polarisering og stadig sterkere fronter, det snakkes om en de-demokratiseringsbølge. Hva gjør det med et samfunn når kunsten og kunstinstitusjonene ikke lenger er frie, som i Ungarn, eller når den frie presse gjøres til «Fake news» av presidenten i USA? Kan kunsten bidra til å dempe polariseringen, og hvordan kan kulturpolitikken legge til rette?

Vi vil også diskutere privat finansiering av kulturlivet og regjeringens reiselivsstrategi.

Du møter:
Filosof Einar Øverenget, stabsleder og tidligere kulturredaktør i NRK Hege Duckert, direktør for Fritt Ord Knut Olav Åmås, forretningsmann og kunstsamler Christian Ringnes, administrerende direktør for Harmonien Bernt Bauge, administrerende direktør for Oslo-Filharmonien Ingrid Røynesdal, styreleder i NTO og administrerende direktør for Kilden Hans Antonsen, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter Anne-Kari Bratten, daglig leder for Talent Norge Maria Mediaas Jørstad, direktør for NTO Morten Gjelten, og Riksteatersjef Tom Remlov.

Anne Grosvold leder konferansen. 

Meld deg på her: Påmeldingskjema 
Påmeldinger registreres løpende, og påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.

Kontakt:

Fagansvarlig: direktør for sektorpolitikk, Sverre Høven. E: sverre.hoven@spekter.no
Praktiske spørsmål, E: konferanse@spekter.no