spekter.no>Kurs og konferanser>Kompetanse for fremtiden

Jan Tore Sanner kommer til Spekter, Delta og Fagforbundets konferanse om fagskoleutdanningens betydning for spesialisthelsetjenesten.

Du får møte:
Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister -  Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Stavanger HF - Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter - Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta - Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet - og flere representanter fra sykehus og fagskoleutdanningen.

Dato: fredag 16. november kl 10:00 - 15:00. Kaffe og registrering fra kl 09:00
Sted: Ingeniørenes hus

Kompetanse er en nøkkelfaktor for fremtidens arbeidsliv, og regjeringen har et uttalt mål om at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring. Også i sykehusene er kompetanseutvikling og evne til omstilling avgjørende både for den enkelte og for virksomhetene.

Fagskolen er en bidragsyter i å sikre kompetent arbeidskraft, samtidig som den gir viktig og relevant utdanning for den enkelte. Så hvordan sikrer vi at fagskolene bidrar til å dekke behovene for arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten? Og hvordan utvikler man egentlig nye utdanningstilbud?

Last ned Program

Meld deg på her: Påmeldingskjema 

Det er begrenset antall plasser, og påmeldinger registreres løpende. Påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.  

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter, Delta og Fagforbundet

Spørsmål kan sendes til e-post: konferanse@spekter.no