spekter.no>Kurs og konferanser>Integrering av flyktninger og innvandrere

Spekter inviterer medlemmene til møteplass om integrering av flyktninger og innvandrere.

Arbeidslivet er en viktig arena for å integrere flyktninger og innvandrere inn i det norske samfunnet. Spekters medlemsvirksomheter har i mange år hatt en sentral rolle i dette arbeidet, og det finnes en rekke eksempler på godt integreringsarbeid i virksomhetene.

Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk i 2016 en samarbeidsavtale for å få et ytterligere skyv i dette arbeidet. Som et ledd i oppfølgingen av avtalen, inviteres medlemsvirksomhetene til et møte for inspirasjon og erfaringsutveksling om utfordringer og tiltak. 

Tid: Torsdag 21. september kl 10:00 - 14:00.
Kaffe og registrering fra kl 9:30. Det serveres lunsj ca kl 12:00.

StedSpekter, Sørkedalsveien 6, Majorstua, Oslo (KPMG-bygget - auditoriet, 2 etg)

Program:

Arbeidslivets rolle i integreringsarbeidet
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter

Utfordringer og muligheter i integreringsarbeidet 
Libe Rieber-Mohn, direktør i Mangfolds- og integreringsdirektoratet

NAVs støtteordninger – oversikt over ordninger 
Representant fra NAV

Kommunenes flyktningetjeneste – deres bidrag i integreringen
Hilde Lyngroth Selsing, flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune

Erfaringer og eksempler fra virksomheter:

  • Oslo universitetssykehus. Hege Linnestad, leder for seksjonen Likeverdige helsetjenester
  • Mantena. Øystein Olsen, HR-sjef 
  • Posten Norge. Sharmin Ahmed, seniorrådgiver mangfold og integrering
  • Nettbuss. Elise H. Hannestad, HR-sjef med ansvar for opplæring og utvikling 

Målgruppe: 

Ledere og HR-medarbeidere i Spekters medlemsvirksomheter med strategisk eller operativt ansvar for integrering, opplæring, bemanning eller virksomhetens samfunnsansvar.

Påmeldingskjema 

Arrangementet er kun for medlemmer. Påmeldinger registreres løpende. Påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.

Kontakt:

Fagansvarlig: Johan Tore Solberg, spesialrådgiver i Spekter. E: johan.tore.solberg@spekter.no
Praktiske spørsmål: konferanse@spekter.no