spekter.no>Kurs og konferanser>GDPR - Status og erfaringer

Spekter inviterer til medlemsmøte: Hvor står vi fire måneder etter innføringen av GDPR?

Dato: torsdag 29. november kl 10:00 - 15:30. Registrering og kaffe fra kl 9:30.

Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6 (KPMG-bygget, Majorstuen), Auditoriet 2. etg 

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med det ble EUs personvernforordning (GDPR) gjennomført i Norge. De fleste av Spekters medlemsvirksomheter er godt i gang med å tilpasse seg det nye regelverket. Vi inviterer derfor til et seminar for å sette søkelys på hovedutfordringene så langt, for å utveksle erfaringer, og for å få gode råd fra eksperter på området.

Program: 

09:30  Kaffe og registrering

10:00  Velkommen og innledning
           Sverre Høven, direktør for sektorpolitikk i Spekter

10:15 Status i arbeidet, og nærmere om
           dokumentasjonskrav ved tilsyn
   
           Hallstein Husand, avdelingsdirektør i Datatilsynet

10:45 Status GDPR. Aktuelle problemstillinger
         
Jan Sandtrø, teknologiadvokat

12:00  Lunsj i foajeen

12:30 Status GDPR. Aktuelle problemstillinger (fortsetter)
         
Jan Sandtrø, teknologiadvokat 

13:15 Erfaringer fra arbeidet med GDPR i Posten
         
Hilde Lombnæs, personvernombud i Posten Norge AS

13:45 Pause

14:00 Erfaringer fra arbeidet med GDPR i Nasjonalmuseet
         
Olav Skrøver Aaraas,
          seksjonsleder personal/HR manager, Nasjonalmuseet

14:30 Hvordan finne "egnede tekniske og organisatoriske tiltak"?
       
  - Risikovurdering og adferdsnormer
          Jan Gunnar Broch, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

15:00 Gode råd for det videre arbeidet 
          
Jan Sandtrø, teknologiadvokat

15:15 Avslutning
          
Sverre Høven, direktør for sektorpolitikk i Spekter

Meld deg på:  Påmeldingsskjema

Arrangementet er kun for Spekters medlemmer, og det er begrenset antall plasser. Påmeldinger registreres løpende, og påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.