spekter.no>Kurs og konferanser>Frokostmøte: Hvem skal tilby velferdstjenester? - om innslaget av private tilbydere

Spekter inviterer til frokostmøte og lansering av magasinet "Samfunnsansvar og pragmatisme"

Hvem skal tilby velferdstjenester?
- om innslaget av private tilbydere

Tid: torsdag 24. august 2017 kl 08:00 - 10:00. Kaffe og registrering fra kl 07:45
Sted: Hotel Bristol, Oslo

Vi står overfor store demografiske endringer, som vil være utfordrende for velferdsstatens bærekraft i fremtiden. Så langt i valgkampen har debatten om innslaget av private tilbydere handlet mer om hvem som skal, bør og kan levere velferdstjenester, fremfor hva innholdet i tjenestene skal være.

Magasinet vi lanserer på frokostmøtet er et bidrag for å nyansere ordskiftet, og viser de privates rolle og betydning i samfunnet.

Terje Svabø leder frokostmøtet hvor du møter følgende:

Øystein Djupedal, tidligere statsråd og barnehageforlikets far - Jørn Rattsø, professor og leder av Produktivitetskommisjonen - Kåre Hagen, leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) - Kristin Clemet, leder i Civita - Yngvar Tov Herbjørnssønn, konsernsjef i Nordlandia Care Group AS - Håvard Selby Ebbestad, adm. direktør i Fürst - Per Helge Fagermoen, adm. direktør ved Volvat - Janne Sonerud, direktør i Unicare, Svein Kostveit, direktør ved Rehabiliteringssenteret AiR - Frode Jahren, generalsektetær i LHL - Steinar Volden, daglig leder ved Meråker kurbad og Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Spekter.

Kontakt:

Odd Erik Stende, fagsjef myndighetskontakt i Spekter
E: odd-erik.stende@spekter.no T: 932 11 874

Praktiske spørsmål: E: konferanse@spekter.no  

Har du ikke mottatt invitasjon, men ønsker å delta kan du registrere din interesse her: Påmeldingsskjema.  Det er begrenset antall plasser, og påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.

Frokostmøtet vil også bli overført direkte her på våre nettsider.