spekter.no>Kurs og konferanser>Nye personvernregler våren 2018 – Er du forberedt?

EU har vedtatt en ny forordning om behandling av personopplysninger (GDPR). De nye reglene innføres 25. mai 2018. Det betyr nye plikter og krav når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personopplysninger.

Dato: 13. desember kl 12:00 - 15:00. Registrering og enkel servering fra kl 11:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6 (KPMG-bygget, Majorstuen) - Auditoriet 2. etg. 

Endringene innebærer blant annet at:

  • Den registrertes rettigheter er styrket på flere punkter.
  • Det innføres plikt til å ha personvernrådgiver for offentlige myndigheter og for visse private virksomheter.
  • Dagens melde- og konsesjonsplikt bortfaller, men erstattes av en plikt til konsekvensutredning.
  • Datatilsynet får mulighet til å ilegge vesentlig høyere overtredelsesgebyr.

Hva betyr dette i praksis? Hva betyr dette for din virksomhet og deg som leder? Hvilke endringer og forberedelser må gjøres for å være klar for det nye regelverket? Hva må HR-avdelingen gjøre? Hvordan påvirker det registering og bruk av pasientopplysninger og kundeopplysninger? Hva innebærer dette for IT-løsningene?

Program:

Om GDPR og de praktiske konsekvensene
v/Hallstein Husand, fagdirektør i Datatilsynet.

Kundedata og personvern, hva gjør vi i Ruter?
v/Christian Fjær, ansvarlig Nye Salgskanaler og Betalingsløsninger i Ruter.

Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR?
v/Heidi Thorstensen, personvernombud, informasjonssikkerhetsleder OUS, og leder av Kompetansesenter for personvern i Helse Sør-Øst.

Hvordan treffer regelverket kulturvirksomheter? Hva gjør vi for å være forberedt?
v/Andreas Norvik, CFO/økonomidirektør, Den Norske Opera og Ballett.

Hva bør HR-avdelingene gjøre nå? Spekters rolle i videre arbeid
v/Ane Wigers og Kjersti Hatlestad, advokater i Spekter.

Avslutning/spørsmål/kommentarer

Invitasjon sendes medlemsvirksomhetene.
Ved spørsmål kontakt oss på e-post: konferanse@spekter.no

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

www.spekter.no