spekter.no>Kurs og konferanser>Spekterkonferansen 2018: Strekk i laget?

På mange internasjonale målinger scorer Norge på topp. Både når det gjelder produktivitet, velferdsytelser, trivsel i arbeidslivet, tillit, likestilling, ja selv når det gjelder lykke, er Norge i verdenstoppen. Høy sysselsetting, like muligheter og små forskjeller mellom folk, har vært et kjennetegn for oss i mange tiår. I akselerasjonens tidsalder skjer likevel endringer så raskt at det er grunn til å spørre om vi er i ferd med å få strekk i laget?

Har vi beredskap for å svare på de mange nye krevende spørsmålene, som for eksempel:

  • Hvordan skal vi balansere behovet for fortsatte oljeinntekter med den stadig økende erkjennelsen av at økonomisk vekst må være basert på mer bærekraftig og miljøvennlig verdiskapning?
  • Hvordan skape nye jobber hvis vi står overfor «jobless growth»?
  • Hvordan skal vi møte en utvikling der for mange ikke er kvalifisert til det nye arbeidsmarkedet?
  • Hvordan stoppe bandittene som driver med grov arbeidslivskriminalitet og lar folk jobbe på uakseptable vilkår?
  • Hvordan få økt effektiviteten og produktiviteten betydelig i arbeidslivet samtidig som vi som arbeidsgivere må være forberedt på å ta større ansvar for å inkludere mange flere av de hundretusener som ikke er sysselsatt i dag?
  • Hvordan kan vi gi styrene og lederne handlingsrom og større gjennomføringsevne i en tid der kravene til konsensus, harmoni og såkalt «ro» blir stadig sterkere?

Kontaktkonferanse@spekter.no

Tid: tirsdag 13. mars kl 12:30 - 17:00. Lunsj og registrering fra kl 12:00
Sted: Det Norske Teatret, Oslo

Påmeldingsskjema

Det er begrenset antall plasser. Påmelding er endelig først når bekreftelse fra Spekter er mottatt.

Generalforsamlingen for Spekters medlemmer avholdes i forkant av konferansen. Medlemsvirksomhetene mottar separat invitasjon til denne.