spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Forslag til endringer i Plan- og bygningsloven Ledninger i grunnen