spekter.no>Publikasjoner>Kvinners veier til topps i norsk næringsliv

"Onwards and upwards"

Rapport utarbeidet av Tom Colbjørnsen på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter.