spekter.no>Spennende initiativ fra Statnett

Spektermedlemmet Statnett tar nå initiativ overfor flere store aktører for å se på mulige forbruksbehov av elektrisitet som vil kunne begrunne økt nettkapasitet til Øst-Finnmark.

I første omgang etablerer Statnett en gruppe bestående av toppledelsen fra Avinor, Enova, Gassco, Statkraft og Petoro. 

Les pressemelding fra Statnett her.