spekter.no>Sikkerhet i fokus
Forsidebilde: NSRs nye veileder om sikkerhet i ansettelsesforhold
Forsidebilde: NSRs nye veileder om sikkerhet i ansettelsesforhold

Sikkerhet i ansettelsesforholdet er et tema Næringslivets sikkerhetsråd, der Spekter er en av eierne, setter på dagsordenen sammen med Politiet og andre offentlige myndigheter.

Det er utarbeidet en veileder, som forhåpentligvis vil gi en økt bevissthet rundt trusselen.

Formålet med veilederen er å gi offentlige og private virksomheter et hjelpemiddel de kan bruke når de skal planlegge tiltak for å redusere risikoen som innsidervirksomhet kan representere.

Målet er at den skal bidra til å sette private og offentlige virksomheter bedre i stand til å foreta gode valg og ha gode rutiner både før, under og ved avvikling av ansettelsesforhold samt ved innleie av ulike tjenester.

 

 

Veilederen kan lastes ned hos Næringslivets sikkerhetsråd.

Kriminalitet i og mot næringslivet blir også tema på Sikkerhetskonferansen 2018 som arrangeres 20. september i regi av Næringslivets sikkerhetsråd.

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har koordinert Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober hvert år siden 2011, i samarbeid med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan. Tema for Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 er skadelig e-post og svindel på nett.  

Les mer om dette hos Næringslivets sikkerhetsråd