spekter.no>"Årets seniorinitiativ 2012" tildelt OSL
Administrerende direktør Nic Nilsen i OSL og arbeidsminister Anniken Huitfeldt. (Foto: Terje Pedersen/ANB)
Administrerende direktør Nic Nilsen i OSL og arbeidsminister Anniken Huitfeldt. (Foto: Terje Pedersen/ANB)

Oslo Lufthavn (OSL) har fått pris for innsatsen med å få seniorene til å stå lenger i jobb. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt delte ut prisen på vegne av Senter for seniorpolitikk (SSP) under den nasjonale IA-konferansen.

OSL har oppnådd å øke pensjoneringsalderen fra 63 til 66 år på 3 år. I tillegg har virksomheten redusert sykefraværet, og færre medarbeidere opplever å bli medisinsk underkjent, dvs. at man ikke kan fortsette i jobben av medisinske årsaker.

Prisen "Årets seniorinitiativ" er etablert av Senter for seniorpolitikk og tildeles en kandidat som på en forbilledlig måte synliggjør seniorarbeidstakere som en ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv.

Senter for seniorpolitikk begrunner prisutdelingen med at OSL har en helhetlig tilnærming til sin seniorpolitikk. Målet for satsingen har vært å:

  • Bygge opp en kultur med sunn helse og treningsprofil i bedriften
  • Gjøre egne ansatte bedre i stand til å mestre utfordringer i jobben 
  • Gjøre det mulig for seniorer å stå lengst mulig i jobben

I tillegg trekkes det frem at flere av tiltakene som er gjennomført ikke er begrenset til virksomhetens seniorer, men at de likevel ser ut til å være sterkt medvirkende til at flere seniorer velger å jobbe lenger. OSL kaller satsingen en personalpolitikk med livsfaseperspektiv.

- Oslo Lufthavn viser at de har skjønt hva IA-avtalen går ut på, nemlig å øke nærværet i norsk arbeidsliv. Gjennom virksomhetens satsing på kultur og tilrettelegging har de oppnådd både nedgang i sykefraværet og at flere seniorer står lenger i jobb, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt i pressemeldingen.

Eksempler på gjennomførte seniortiltak ved OSL

OSL har satset på helserelaterte tiltak, kompetanse, ledelse og fleksible arbeidstidsordninger: 

  • Tilrettelegging for fysisk aktivitet, energipauser og økt kunnskap om ernæring 
  • Seniorsamlinger og midtlivsseminar hvor man blant annet arbeider med bevisstgjøring av ansvaret for egen kompetanseutvikling og for 2. halvdel av yrkeskarrieren 
  • Lederprogram med fokus på aldring og ledelse i ulike livsfaser 
  • Fleksible arbeidstidsordninger og ekstra fri for medarbeidere over 62 år, hvor målsettingen er å utsette tidspunktet for pensjonering.

Les mer om prisvinneren hos Senter for seniorpolitikk:

Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.

På deres nettisder er det mye informasjon om seniorpolitiske tiltak, og blant annet har de en spørretjeneste for seniortiltak.

Logo SSP