spekter.no>Spekter søker spesialrådgiver

Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i en offensiv og ubyråkratisk organisasjon.

Spekter gir direkte service og skreddersydd rådgivning til våre medlemmer, og legger vekt på høy kompetanse, utpreget serviceinnstilling og rask respons. Til å bidra med utvikling og forvaltning av tariffavtalene - særlig for helseforetakene, søker vi en initiativrik, engasjert og erfaren spesialrådgiver med bred kunnskap om arbeidsgiverspørsmål.

Du må trives med utpreget utadvendte oppgaver og ha et dedikert ønske omå bidra til å videreutvikle det gode samspillet vi har med våre medlemmer. I tillegg må du kunne samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene. Sosial klokskap og gode relasjonelle ferdigheter er viktig for å lykkes. Oppgaver og ansvar vil kunne tilpasses erfarings- og kompetanseprofilen til densom ansettes.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

  • Forberede og gjennomføre drøftinger og forhandlinger
  • Bistå medlemmene i tariffspørsmål, utvikling av arbeidsgiverrollen og rådgivning generelt
  • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
  • Koordinere ulike medlemsrettede prosjekter i Spekter

Vi vil legge vekt på at du:

  • Kan sette deg inn i og forstå det enkelte medlems utfordringer, rammebetingelser og handlingsrom
  • Har gode kunnskaper om og erfaring med tariffavtaler og arbeidsrettslige spørsmål
  • Forstår forhandlinger og arbeidslivets spilleregler
  • Er løsningsorientert, serviceinnstilt, kreativ og tillitsskapende
  • Har særdeles god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Kan bidra positivt til arbeidsmiljø og samarbeid internt i Spekter

Relevant høyere utdanning er ønskelig.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Odd Einar Støver, rekrutteringspartner i Con Moto
T:  909 16 866

Bjørn Skrattegård, fagsjef i Spekter
T: 900 62 709

Søknad med cv sendes wendy.bjonness@spekter.no innen 13. august 2017