Spekter søker: Spesialrådgiver - analyse og statistikk
spekter.no>Spekter søker: Spesialrådgiver - analyse og statistikk

Du vil få en sentral posisjon innen fagfeltet statistikk/analyse, og organisatorisk være tilknyttet et team med ytterligere en spesialrådgiver på dette området.

Du vil samarbeide nært med dyktige fagpersoner i vårt eget forhandlingsteam, og ha nær kontakt med medlemsvirksomheter og fagforeninger. Det vil også tidvis være arbeid i partssammensatte arbeidsgrupper/utvalg.

Du vil få en sentral rolle i kjernen av Spekters oppgaver:

  • utarbeide statistikk og tallmateriale til bruk i forhandlinger
  • utarbeide lønnsdata til Teknisk beregningsutvalg (TBU)
  • utarbeide og analysere relevante data for bruk i øvrige deler av Spekters arbeid
  • innhente og tilrettelegge data
  • delta i sentrale forhandlingsprosesser
  • bistå medlemmene med beregninger og analyser i lokale forhandlinger
  • delta som rådgiver i Teknisk beregningsutvalg (TBU)

Din kjernekompetanse er å beherske programvare for bearbeiding av store data, og forstå de grunnleggende elementer som inngår i forberedelser og gjennomføring av lønnsoppgjør.

Oppgavene forutsetter solid faglighet, høy grad av presisjon og nøyaktighet, og en grunnforståelse av hva lønnsforhandlinger er. Analytisk kompetanse og grundige kunnskaper i bruk av Excel, er selvsagt vesentlig i stillingen.

Vi forutsetter at du har relevant bakgrunn og høyere akademisk utdannelse, gjerne innen samfunnsøkonomi, statistikk eller tilsvarende.

Hos oss vil du få stor grad av selvstendighet, konkurransedyktige betingelser, gode utviklingsmuligheter og et inspirerende og uformelt faglig miljø, der team er viktigere enn hierarki. Spekter har en flat struktur og stillingen er organisatorisk tilknyttet teamet til arbeidslivsdirektøren, men har utstrakt samarbeid med de øvrige enheter i Spekter.

Interessant for deg? Ta kontakt eller send oss en søknad!

Spørsmål om stillingen:

Odd Einar Støver i Con Moto, T: 909 16 866,
Stein Gjerding, sjeføkonom i Spekter, T: 901 73 237 eller
Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Spekter, T: 952 11 120.  

Søknad og CV sendes snarest til
Wendy Bjønness, administrasjonssjef i Spekter.
E: wendy.bjonness@spekter.no