spekter.no>Takk for din påmelding!

Nyhetsbrevet fra Spekter kommer ut jevnlig med faglige artikler og nyhetsstoff.

                                                                   
Salme ved lønnsoppgjørets slutt
Det er verken umoralsk eller tariffstridig å ville effektivisere eller bruke pengene bedre. Tariffavtalene må kunne endres i tråd med utviklingen i markedene, kompetansen eller samfunnet, og når ny teknologi gjør nye arbeidsformer mulig, skriver Anne-Kari Bratten i DN.
Hva skjer med IA-avtalen?
Ved årsskiftet utløper IA-avtalen. Fortsatt er det uavklart om avtalen blir avviklet, videreført eller erstattet med noe annet, skriver arbeidslivsdirektør i Spekter, Anne-Turid Wikdahl
Nok nå?
Debatten om fremtidens omsorg blir stadig mer polarisert, og stigmatiserende karakteristikker sitter stadig løsere. «Velferdsprofitører» og «bestemor på anbud» har vi hørt lenge. Under Arendalsuka karakteriserte en stortingsrepresentant de private aktørene som «bakterier» og «ugress». Er det ikke nok nå?
Arbeid er viktig for helse, trivsel og livskvalitet
Høy grad av deltakelse i arbeidslivet gir bedre folkehelse. Dette er et av temaene Spekter tar opp i sitt innspill til den kommende folkehelsemeldingen. Levekårsundersøkelsen fra 2016 viser at 90 prosent oppgir at de er ganske eller svært fornøyd med jobben. Dette avkrefter myten om det såkalte «brutaliserte» arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet gir bedre helse, og med det bedre folkehelse.
Hovedavtalen og den norske modellen
For å gi en praktisk oversikt over viktige sider ved hovedavtalen og den norske modellen, har Spekter og arbeidstakerorganisasjonene i Spekterområdet gått sammen om å utarbeide et hefte til bruk i opplæring.
Lærerikt besøk i Stavanger
Spekter og Fagforbundet har sammen besøkt Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hensikten med turen var å hente kunnskap og inspirasjon til det videre arbeid med oppfølging av samarbeidsavtalen mellom partene.
Velkommen til en spennende og variert konferansehøst hos Spekter:
 
Kulturkonferanse 18. oktober:
Kunsten, demokratiet og fremtiden

Hvilken rolle kan kunsten spille i akselerasjonens og polariseringens tidsalder? Du får møte Einar Øverenget, Hege Duckert, Knut Olav Åmås, Christian Ringnes, Anne-Kari Bratten og flere toppledere av sentrale kulturinstitusjoner.
Frokostmøte 11 oktober:
Offentlig eierskap og styrets rolle

Spekter inviterer til frokostmøte for å sette søkelys på eierskapspolitikken og den kommende meldingen. Statssekretær Magnus Thue vil orientere om Næringsdepartementets arbeid, og professor Tom Colbjørnsen presenterer hovedfunnene fra sin rapport om styrets rolle. Kommentarer og debatt med Harald Nordvik og Torild Widvey, som begge er erfarne styreledere.
Fagskolekonferanse 16. november:
Kompetanse for fremtiden

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner kommer til Spekter, Delta og Fagforbundets konferanse om fagskoleutdanningens betydning for spesialisthelsetjenesten.
VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE

Arbeidsgiverforeningen Spekter
post@spekter.no Tlf: (+47) 47 65 70 00

Personvern

Motta nyheter fra Spekter