spekter.no>Tariffavtaler>Hovedavtalene

Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene er selve grunnmuren i partssamarbeidet, og omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.

Hovedavtalene mellom Spekter og de ulike hovedorganisasjonene og SAN har hatt ulik utløpsdato. Nå er det enighet om at alle avtalene prolongeres til 31. desember 2017, slik at de får likt utløpstidspunkt.Hver enkelt avtale kan du laste ned her: 

 

På de fleste punkter er hovedavtalene identiske. 
Denne sammenstillingen viser hovedavtalene og hvor de skiller seg fra hverandre: 

Hovedavtale 2018 - 2021

Hovedavtalen ble i det vesentligste videreført, men med enkelte mindre endringer partene var enige om det var behov for. Les også: Enighet om ny hovedavtale 

Last ned protokoller: