spekter.no>Tariffavtaler>Forhandlingssystem for Helseforetakene

I hovedavtalene er det avtalt eget forhandlingssystem for helseforetakene.

I overenskomstområde 10 (helseforetakene), er partene enige om følgende forhandlingssystem:

Avtaler fra tidligere år

Avtaler og protokoller fra tidligere år ligger i Compendia Spekter.

Tilgangen forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider.