spekter.no>Tariffavtaler>Avsluttende sentrale forhandlinger

Protokoller fra de avsluttende sentrale forhandlingene hvor partene skal søke å finne en løsning der de lokale partene ikke er blitt enige i sine forhandlinger. Det vises til hovedavtalen § 7.