spekter.no>Tariffavtaler>Avsluttende sentrale forhandlinger

Protokoller fra de avsluttende sentrale forhandlingene hvor partene skal søke å finne en løsning der de lokale partene ikke er blitt enige i sine forhandlinger. Det vises til hovedavtalen § 7.

Avsluttende sentrale forhandlinger 2016 (område 10)

Avsluttende sentrale forhandlinger 2016 (område 9)

Avsluttende sentrale forhandlinger 2015 (område 10)

Avsluttende sentrale forhandlinger 2015 (område 9)

Avsluttende sentrale forhandlinger 2014 (område 10) 

Avsluttende sentrale forhandlinger 2014 (område 9):