spekter.no>Tariffavtaler>Forbundsvise avtaler (A1 og A2) for helseforetakene

Overenskomster for de forbund/foreninger som har forbundsvis A2-del i helseforetakene.

Oversikten viser protokoller fra de sosiale bestemmelser, de nasjonale forbundsvise deler av overenskomstene (protokoller og overenskomstdel).

De virksomhetsvise delene av overenskomstene (del B) avtales i det enkelte helseforetak.

Del A1 - Sosiale bestemmelser -  for helseforetakene 


Del A2 (sentrale forbundsvise deler av overenskomsten) med forbund i LO, YS, Unio og Spekter-Helse

Forbundene i LO   

Forbundene i YS

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

 Utdanningsforbundet

Den  norske Legeforening


Sammenstilling av avtaler

Det er også laget hefter med sammenstilling av avtaler. Disse kan du laste ned her:

Avtaler fra tidligere år

Avtaler og protokoller fra tidligere år ligger i Compendia Spekter.

Tilgangen forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider.