spekter.no>Tariffavtaler>Forbundsvise avtaler (A1 og A2)

Overenskomster for de forbund/foreninger som har forbundsvis A2-del i helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtaler (overenskomstområdene 10 og 13)

Oversikten viser protokoller fra de sosiale bestemmelser, de nasjonale forbundsvise deler av overenskomstene (protokoller og overenskomstdel).

De virksomhetsvise delene av overenskomstene (del B) avtales i det enkelte helseforetak.

Sammenstilling av avtaler

Det er laget hefter med sammenstilling av avtaler. Disse kan du laste ned her:

 


 

Del A1 - Sosiale bestemmelser -  for helseforetakene 


Del A2 (sentrale forbundsvise deler av overenskomsten) med forbund i LO, YS, Unio og Akademikerne Helse

Forbundene i LO   

Forbundene i YS

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

 Utdanningsforbundet

Den  norske Legeforening


Avtaler fra tidligere år

Avtaler og protokoller fra tidligere år ligger i Compendia Spekter.

Tilgangen forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider.