spekter.no>Tariffavtaler>Innledende sentrale avtaler (Del A)

Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral A-del og en lokal virksomhetsvis B-del. B-delen forhandles i den enkelte virksomhet, mens A-delen forhandles av Spekter og hovedorganisasjonene.

Avtaler fra tidligere år

Avtaler og protokoller fra tidligere år ligger i Compendia Spekter.

Tilgangen forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider.