spekter.no>Ansatte i Spekter
Navn
Stilling
Avdelinger

Ansteensen, Ann-Kristin

Arbeidsliv

Berge-Bang, Hanna

Arbeidsliv

Bergene, Trond

Arbeidsliv

Bjønness, Wendy

Administrasjon

Bratten, Anne-Kari

Administrerende direktør

934 41 831
anne-kari.bratten@spekter.no

Ledelse

Brustad, Sylvia

Arbeidsliv, Ledelse

Bryde, Arild

Arbeidsliv, Ledelse

Båtstrand, Marte

Arbeidsliv

Carlsen, Tor Olav

Arbeidsliv, Ledelse

Dahl, Svend

Sektorpolitikk

Dannevig, Helene

Kommunikasjonsrådgiver/Webansvarlig

993 75 637
helene.dannevig@spekter.no

Samfunnskontakt

Dørnes, Ingvild Dahl

Samfunnskontakt

Eikens, Wenche

Arbeidsliv

Frøisland, Jon

Sektorpolitikk

Germiso, Mekonnen

Sektorpolitikk

Gjerding, Stein

Direktør og sjeføkonom

901 73 237
stein.gjerding@spekter.no

Ledelse

Hannisdal, Kim

Arbeidsliv

Hatlestad, Kjersti

Spesialrådgiver/Advokat

977 69 790
kjersti.hatlestad@spekter.no

Arbeidsliv

Haukaas, Lars

Ledelse

Henriksen, Bjørn

Arbeidsliv

Hoff-Okstad, Kari

Arbeidsliv

Høven, Sverre

Sektorpolitikk, Ledelse

Juliussen, Kristin

Utrednings- og analysedirektør

906 59 796
kristin.juliussen@spekter.no

Arbeidsliv, Ledelse

Knutsen, Per Kristian

Arbeidsliv

Kvalheim, Tore Eugen

Ledelse

Kvam, Olav

Arbeidsliv, Ledelse

Larsen, Gunnar

Direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk

988 41 531
gunnar.larsen@spekter.no

Samfunnskontakt, Ledelse

Lillerovde, Frode

Arbeidsliv

Lindland, Merete

Arbeidsliv

Magnusson, Åslaug Løseth

Sektorpolitikk

Myrvang, Trond

IT-sjef/Økonomiansvarlig

920 82 217
trond.myrvang@spekter.no

Administrasjon

Pettersen, Ane-Dorthe

Kurs- og konferansekoordinator

979 65 651
Ane-Dorthe.Pettersen@spekter.no

Administrasjon

Saastad, Kari

Arbeidsliv

Skrattegård, Bjørn

Arbeidsliv, Ledelse

Solberg, Johan Tore

Arbeidsliv

Solbu, Toril

Spesialrådgiver

95803195
toril.solbu@spekter.no

Arbeidsliv

Steinfeldt-Reisse, Anja

Spesialrådgiver/Advokat

473 06 876
anja.steinfeldt@spekter.no

Arbeidsliv

Stende, Odd Erik

Fagsjef myndighetskontakt

932 11 874
odd-erik.stende@spekter.no

Samfunnskontakt

Støre, Kristine

Arbeidsliv

Wigers, Ane

Spesialrådgiver/Advokat

951 08 351
ane.wigers@spekter.no

Arbeidsliv

Wikdahl, Anne Turid

Arbeidsliv, Ledelse

Ødegård, Elin

Spesialrådgiver/Advokat

470 18 668
elin.odegard@spekter.no

Arbeidsliv