spekter.no>Ansatte i Spekter
Navn
Stilling
Avdelinger

Ansteensen, Ann-Kristin

Arbeidsliv

Berge-Bang, Hanna

Arbeidsliv

Bergene, Trond

Arbeidsliv

Bjønness, Wendy

Administrasjon

Bratten, Anne-Kari

Administrerende direktør

934 41 831
anne-kari.bratten@spekter.no

Ledelse

Bryde, Arild

Arbeidsliv, Ledelse

Båtstrand, Marte

Arbeidsliv

Carlsen, Tor Olav

Arbeidsliv, Ledelse

Dahl, Svend

Sektorpolitikk

Dannevig, Helene

Administrasjon

Dørnes, Ingvild Dahl

Samfunnskontakt

Eikens, Wenche

Arbeidsliv

Frøisland, Jon

Sektorpolitikk

Germiso, Mekonnen

Sektorpolitikk

Gjerding, Stein

Direktør og sjeføkonom

901 73 237
stein.gjerding@spekter.no

Ledelse

Hannisdal, Kim

Arbeidsliv

Hatlestad, Kjersti

Spesialrådgiver/Advokat

977 69 790
kjersti.hatlestad@spekter.no

Arbeidsliv

Haukaas, Lars

Ledelse

Henriksen, Bjørn

Arbeidsliv

Hoff-Okstad, Kari

Arbeidsliv

Høven, Sverre

Sektorpolitikk, Ledelse

Juliussen, Kristin

Utrednings- og analysedirektør

906 59 796
kristin.juliussen@spekter.no

Arbeidsliv, Ledelse

Knutsen, Per Kristian

Arbeidsliv

Kvalheim, Tore Eugen

Ledelse

Kvam, Olav

Arbeidsliv, Ledelse

Larsen, Gunnar

Direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk

988 41 531
gunnar.larsen@spekter.no

Samfunnskontakt, Ledelse

Lillerovde, Frode

Arbeidsliv

Lindland, Merete

Arbeidsliv

Magnusson, Åslaug Løseth

Sektorpolitikk

McKiernan, Mona Mjøen

Spesialrådgiver/Advokat

909 70 825
mona.mckiernan@spekter.no

Arbeidsliv

Myrvang, Trond

IT-sjef/Økonomiansvarlig

920 82 217
trond.myrvang@spekter.no

Administrasjon

Pettersen, Ane-Dorthe

Kurs- og konferansekoordinator

979 65 651
Ane-Dorthe.Pettersen@spekter.no

Administrasjon

Saastad, Kari

Arbeidsliv

Skrattegård, Bjørn

Arbeidsliv, Ledelse

Solberg, Johan Tore

Arbeidsliv

Solbu, Toril

Spesialrådgiver

95803195
toril.solbu@spekter.no

Arbeidsliv

Stende, Odd Erik

Fagsjef myndighetskontakt

932 11 874
odd-erik.stende@spekter.no

Samfunnskontakt

Wigers, Ane

Spesialrådgiver/Advokat

951 08 351
ane.wigers@spekter.no

Arbeidsliv

Wikdahl, Anne Turid

Arbeidsliv, Ledelse

Ødegård, Elin

Spesialrådgiver/Advokat

470 18 668
elin.odegard@spekter.no

Arbeidsliv