Ansatte i Spekter
spekter.no>Ansatte i Spekter
Navn
Stilling
Avdelinger

Berge-Bang, Hanna

Arbeidsliv

Bergene, Trond

Arbeidsliv

Bjønness, Wendy

Administrasjon

Bratten, Anne-Kari

Administrerende direktør

934 41 831
anne-kari.bratten@spekter.no

Ledelse

Brustad, Sylvia

Arbeidsliv, Ledelse

Bryde, Arild

Arbeidsliv, Ledelse

Bøe, Stian

Arbeidsliv

Båtstrand, Marte

Arbeidsliv

Dahl, Svend

Sektorpolitikk

Dannevig, Helene

Kommunikasjonsrådgiver/Webansvarlig

993 75 637
helene.dannevig@spekter.no

Samfunnskontakt

Dørnes, Ingvild Dahl

Samfunnskontakt

Eikens, Wenche

Arbeidsliv

Frøisland, Jon

Sektorpolitikk

Germiso, Mekonnen

Sektorpolitikk

Gjerding, Stein

Direktør og sjeføkonom

901 73 237
stein.gjerding@spekter.no

Ledelse

Hatlestad, Kjersti

Spesialrådgiver/Advokat

977 69 790
kjersti.hatlestad@spekter.no

Arbeidsliv

Haukaas, Lars

Ledelse

Henriksen, Bjørn

Arbeidsliv

Høven, Sverre

Sektorpolitikk, Ledelse

Juliussen, Kristin

Arbeidsliv, Ledelse

Kaur, Ranjit

Arbeidsliv

Knutsen, Per Kristian

Arbeidsliv

Kvalheim, Tore Eugen

Ledelse

Kvam, Olav

Arbeidsliv, Ledelse

Larsen, Gunnar

Direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk

988 41 531
gunnar.larsen@spekter.no

Samfunnskontakt, Ledelse

Lillerovde, Frode

Arbeidsliv

Lindland, Merete

Arbeidsliv

Magnusson, Åslaug

Sektorpolitikk

Myrvang, Trond

IT-sjef/Økonomiansvarlig

920 82 217
trond.myrvang@spekter.no

Administrasjon

Okstad, Kari Hoff

Arbeidsliv

Pettersen, Ane-Dorthe

Kurs- og konferansekoordinator

979 65 651
Ane-Dorthe.Pettersen@spekter.no

Administrasjon

Saastad, Kari

Arbeidsliv

Skrattegård, Bjørn

Arbeidsliv, Ledelse

Solberg, Johan Tore

Arbeidsliv

Sollie, Øyvind

Spesialrådgiver/Advokat

952 70 742
oyvind.sollie@spekter.no

Arbeidsliv

Steinfeldt-Reisse, Anja

Spesialrådgiver/Advokat

473 06 876
anja.steinfeldt@spekter.no

Arbeidsliv

Stende, Odd Erik

Fagsjef myndighetskontakt

932 11 874
odd-erik.stende@spekter.no

Samfunnskontakt

Støre, Kristine

Arbeidsliv

Thoresen, Britt Carina

Administrasjon

Tjensvold, Linn Marie Schilling

Spesialrådgiver/Advokat

922 91 107
linn.tjensvold@spekter.no

Arbeidsliv

Wigers, Ane

Spesialrådgiver/Advokat

951 08 351
ane.wigers@spekter.no

Arbeidsliv

Wikdahl, Anne Turid

Arbeidsliv, Ledelse

Ødegård, Elin

Spesialrådgiver/Advokat

470 18 668
elin.odegard@spekter.no

Arbeidsliv